top of page
Image by Jessica Sysengrath

Arbetshjälpmedel

Hjälper dig att höra bättre på jobbet

Har du svårt att

höra på jobbet?

Även om tekniken i dagens hörapparater är avancerad finns det begränsningar i vad de kan åstadkomma. I arbetssituationer som exempelvis möten, konferenser och video/telefonsamtal kan det vara tufft att höra vad som sägs även om du har väl fungerande hörapparater. 

 

Att inte kunna höra ordentligt på jobbet kan påverka din prestationsförmåga då din hjärna måste lägga mer energi på att tolka det som sägs vilket kan göra dig tröttare och mer stressad. Vilket i sin tur kan påverka ditt välmående och hur bra du trivs på din arbetsplats. 

 

För att du ska kunna höra bättre på jobbet kan du vara i behov av ett hörseltekniskt arbetshjälpmedel. Om du är yrkesverksam är du oftast helt eller delvis berättigad till bidrag för dessa via antingen Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Läs mer om möjlighet till bidrag här.

Vad är ett hörseltekniskt arbetshjälpmedel?

Det är ett hörhjälpmedel som du använder på din arbetsplats för att kunna höra bättre. Hörapparater räknas inte som ett arbetshjälpmedel då de även behövs utanför arbetsplatsen. Ett hörseltekniskt arbetshjälpmedel kan du istället se som ett komplement till dina hörapparater, när dessa inte räcker till. Det kan till exempel vara en bärbar bordsmikrofon för att du ska kunna höra bättre vid möten eller en blåtands-streamer så att du kan prata i telefon utan att behöva missa något. 

 

Nedanför finner du några av vanligaste hörseltekniska produkterna för arbetslivet. Dessa produkter passar till nästintill alla hörapparater på dagens marknad

Roger-On-mikrofon-för-hörapparat.jpeg

Roger On

Mångsidig mikrofon som går att använda i flera olika situationer. Tack vare den unika designen är den enkel att använda för att höra samtal på avstånd och vid buller.

Phonak-Roger-Select-mikrofon

Roger Select

Flexibel mikrofon som är ämnad för situationer med mycket sorl och buller. I situationer med flera talare kan du välja vilket samtal du vill fokusera på med en enkel knapptryckning.

Phonak-Roger-Tablemic-mikrofoner-till-hörapparat

Roger Table Mic

Bordsmikrofoner för dig som behöver delta i olika typer av möten. Mikrofonerna aktiveras för den person som talar och växlar automatiskt mellan deltagarna.

Video som demonstrerar Roger Table Mic

Användare berättar om Roger

Roger certified partner logotyp.jpg

EarWise är en "Roger Certified Partner" för Phonaks FM-system Roger. Det är ett kvalitetsintyg på att vi är specialister på dessa produkter och att kan erbjuda yrkesverksamma personer med nedsatt hörsel en helhetslösning för de utmaningar de ställs inför i sitt arbete när hörapparaterna inte räcker till. 

Business Conference

Vill du testa Roger

utan kostnad?

Är du nyfiken på Rogers hörselprodukter och vill testa dessa utan kostnad? Fyll i sådana fall i formuläret eller slå oss en signal på 031 - 320 42 44.

 

Vi kan antingen boka in ett besök hos oss eller komma ut till din arbetsplats beroende på vad som passar dig bäst. 

roger_mikrofon_och_hörapparat.png

Tack för ditt meddelande!

Bidrag för hörseltekniska arbetshjälpmedel

Om du behöver hörselprodukter i ditt arbete är du oftast helt eller delvis berättigad till bidrag för dessa via antingen Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

 

Om du haft fast anställning i ett år eller mer kan du ansöka om bidrag från Försäkringskassan. Kraven för att kunna ansöka är följande:

 

  • Du har en hörselnedsättning och har svårt att höra på din arbetsplats

  • Du har haft en fast anställning eller eget företag i minst 12 månader

  • Du har inte fyllt 67 år

  • Du arbetar och är bosatt i Sverige

 

Om du varit anställd i mindre än ett år och är inskriven hos Arbetsförmedlingen är det stället denna myndighet du ska vända dig till för att ansöka om bidrag för arbetshjälpmedel. 

 

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för just dig eller om du vill ha mer information om hur du går till väga för att ansöka om bidrag för arbetshjälpmedel. 

EarWise hjälper dig 

genom hela processen

Om du är intresserad av hörseltekniska arbetshjälpmedel kan vi på EarWise hjälpa dig med:

 

  • Konsultation kring vilka hörselprodukter som är bäst lämpade för just din arbetssituation

  • Kostnadsfritt test av produkterna på din arbetsplats

  • Ansöka om bidrag via Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen

  • Installation av produkterna på din arbetsplats efter att ansökan om bidrag blivit godkänd

Fästpunkt 1
bottom of page