Integritetspolicy

EarWise AB, org.nr. 559171-0040 (”vi”) tycker att integritet är viktigt och vill värna om dina personuppgifter. I denna integritetspolicy förklarar vi därför vilka personuppgifter vi samlar in från dig och hur dessa används. Vi beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dem gällande.

 

 

Personuppgiftsansvarig

EarWise är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om du i övrigt har åsikter om vår behandling av dina personliga uppgifter.

 

Du kan kontakta oss på:

 

EarWise AB

Nedre Fogelbergsgatan 4A

411 28 Göteborg

 

hej@earwise.se

 

 

Vilka personuppgifter vi behandlar

EarWise samlar in och behandlar följande typer av information:

 

 • Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, adress och emailadress

 • Födelsedatum

 • Den information du i övrigt väljer att lämna vid kontakt med oss, inklusive information om din hörsel

 

Vi behandlar bara känsliga uppgifter om din hälsa om du delgivit ditt samtycke till sådan behandling.

 

 

När vi behandlar dina personuppgifter

 • När du bokar besök eller ställer frågor via vårt frågeformulär på hemsidan

 • När du kontaktar oss via brev, mail eller sociala medier

 • När vi besöker dig eller när du besöker oss för formgjutning eller information

 • När du besöker vår webbplats och cookies lagras på din dator

 

 

Varför och med vilken rätt vi behandlar dina personuppgifter

EarWise behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 

 • För att kunna tillverka, beställa, leverera och fakturera dina produkter och utföra eventuella garantiärenden. Den rättsliga grunden för sådan behandling är avtal.

 • För att kunna kommunicera med dig och lämna information om våra produkter och tjänster. Den rättsliga grunden för sådan behandling är intresseavvägning. Behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att hålla kontakten med dig och för att du ska kunna göra välgrundade val vid köp av hörselrelaterade tjänster och produkter.

 • För att kunna göra marknadsundersökningar. Den rättsliga grunden för sådan behandling är intresseavvägning. Hörselskyddarnas berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål baseras på vårt behov av att förbättra våra tjänster och produkter.

 • För att kunna identifiera ditt avtryck och tillverka nya hörselskydd åt dig utan att du behöver göra nya avtryck. Den rättsliga grunden för sådan behandling är intresseavvägning. Behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av säker identifiering.

 • Om lagar eller kräver att vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för sådan behandling är rättslig förpliktelse.

 

Vi behandlar enbart känsliga uppgifter om din hälsa om du gett ditt samtycke till sådan behandling. Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas om samtycket återkallas. Om du inte lämnar ditt samtycke till behandling eller om du återkallar ett lämnat samtycke kan det hända att vi inte har möjlighet att hjälpa dig.

 

 

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge det krävs av juridiska och affärsmässiga skäl. Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs i relation till det syfte de samlades in för. Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas om samtycket återkallas.

 

 

Hur vi delar dina personuppgifter

EarWise delar bara dina uppgifter med tredje parter om vi har en rättslig grund för att göra det. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer i den mån det krävs för tillverkning och leverans av dina produkter, för kundservice, vid hantering av vår webbplats och våra lagringstjänster, eller för marknadsföringsåtgärder. Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med våra juridiska rådgivare. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter.

 

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig vi behandlar (så kallat registerutdrag). Om du upplever att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga kan du begära att få dessa rättade. Under vissa omständigheter har du även rätt att få de personuppgifter vi behandlar om dig raderade. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas, och du har rätt att invända mot viss typ av behandling. I den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att återkalla ett lämnat samtycke.

 

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

 

 

Ändringar av integritetspolicyn

Ändringar i denna integritetspolicy kan ske löpande.

Kontakt

EarWise AB

Org.nr: 559171-0040

Nedre Fogelbergsgatan 4

411 28 Göteborg

E-post

hej@earwise.se

Telefon

031 - 320 42 44

Följ oss

Hörselskyddarna har bytt namn till EarWise!