top of page

Integritetspolicy & Cookies

EarWise AB, org.nr. 559171-0040 ("EarWise" eller ”vi”) tycker att integritet är viktigt och vill värna om dina personuppgifter. I denna integritetspolicy förklarar vi därför vilka personuppgifter vi samlar in från dig och hur dessa används. Vi beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dem gällande.

 

 

Personuppgiftsansvarig

EarWise är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om du i övrigt har åsikter om vår behandling av dina personliga uppgifter.

 

Du kan kontakta oss på:

 

EarWise AB

Nedre Fogelbergsgatan 4A

411 28 Göteborg

 

hej@earwise.se

 

 

Vilka personuppgifter vi behandlar

Information som du ger oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv  på ett antal olika sätt. Såsom att du kontaktar oss via vår hemsida eller andra kommunikationsmedel.  När du bokar en tid. Men även när du besöker vår hemsida. EarWise samlar in och behandlar följande typer av information:

• Person- och kontaktuppgifter - namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress,  mobiltelefonnummer.

• Betalningsinformation – nödvändig information för fakturering såsom namn, adress

• Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon,  operativsystem, plattform och skärmupplösning. (Detta samlas vanligen via så kallade  ”cookies” och är något som du indirekt kan komma att ge oss när du besöker EarWise hemsida). 

Vi är skyldiga enligt lag att föra en patientjournal för alla våra kunder som söker hörselvård. Därför har vi rätt att  registrera dina personuppgifter i vår patientjournal även om du inte givit ditt medkännande. En patientjournal ska alltid innehålla följande personuppgifter: 

• bakgrund till vården, 

• anledning till mera betydande åtgärder, och 

• väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder. 

För din säkerhet registreras alla anrop som går genom EarWise elektroniska  patientjournalsystem. Detta kallas för loggar. Anropen loggas med tidsstämpel, användare, vårdgivare och patient och kan användas för uppföljning av vårdgivaren. Det innebär att du alltid kan se vem, när och vad någon gjort med dina personuppgifter.

Varför och med vilken rätt vi behandlar dina personuppgifter

Som tidigare nämnt behövs dina personuppgifter för att kunna erbjuda säker och trygg hörselvård av hög kvalitet samt för oss att följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet. EarWise samlar även in övrig information som generellt sett är nödvändig för andra syften vilket beskrivs nedan och vi behandlar personuppgifter för nedanstående lagliga syften:

 

  • För att kunna tillverka, beställa, leverera och fakturera dina hörselprodukter och utföra eventuella garantiärenden. Den rättsliga grunden för sådan behandling är avtal.

  • För att kunna kommunicera med dig och lämna information om våra produkter och tjänster. Den rättsliga grunden för sådan behandling är intresseavvägning. Behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att hålla kontakten med dig och för att du ska kunna göra välgrundade val vid köp av hörselrelaterade tjänster och produkter.

  • För att kunna göra kundanalys och marknadsundersökningar. Den rättsliga grunden för sådan behandling är intresseavvägning. EarWise berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål baseras på vårt behov av att förbättra våra tjänster och produkter.

  • Om lagar eller kräver att vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för sådan behandling är rättslig förpliktelse.

 

 

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Personuppgifter i en journalhandling bevaras i enlighet med patientdatalagen i minst tio år. Övriga personuppgifter behålls så länge det krävs av juridiska och affärsmässiga skäl. Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs i relation till det syfte de samlades in för. Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas om samtycket återkallas.

 

 

Hur vi delar dina personuppgifter

EarWise delar bara dina uppgifter med tredje parter om vi har en rättslig grund för att göra det. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer i den mån det krävs för tillverkning och leverans av dina produkter, för kundservice, vid hantering av vår webbplats och våra lagringstjänster, eller för marknadsföringsåtgärder. Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med våra juridiska rådgivare. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter.

 

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig vi behandlar. Om du upplever att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga kan du begära att få dessa rättade. Under vissa omständigheter har du även rätt att få de personuppgifter vi behandlar om dig raderade. För att få en uppgift borttagen i en patientjournal måste du vända dig till Inspektionen  för vård och omsorg (”IVO”) på www.ivo.se. Vid beslut av IVO raderas din data av EarWise. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas, och du har rätt att invända mot viss typ av behandling. I den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att återkalla ett lämnat samtycke.

 

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

 

 

Ändringar av integritetspolicyn

Ändringar i denna integritetspolicy kan ske löpande.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

 

Hur använder vi cookies?

Hos EarWise används cookies för att mäta trafik och på så vis ge oss möjlighet att förbättra vår webbplats. 

 

Vi använder Google Analytics och Ads samt Facebook Pixel som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

Hantera dina cookies

Du kan välja att godkänna att vi använder cookies under ditt besök på vår webbplats genom att klicka på “Acceptera” eller neka helt till insamling av cookies genom att klicka på "Neka alla", alternativt klicka på "Inställningar" för att manuellt välja vilka cookies som ska vara aktiverade.

bottom of page