top of page
Image by Robina Weermeijer

Publicerad 2021-04-14. Skriven av Nina Clywa. 

Minska risken för demens – ta hand om hörseln

Att i god tid börja använda hörapparater vid försämrad hörsel minskar risken för demens senare i livet. Det visar en uppmärksammad studie som också identifierar nedsatt hörsel i medelåldern som den största riskfaktorn för att utveckla demens. Från 55 års ålder är det därför klokt att hålla koll på hörseln genom årliga hörselkontroller. Ju tidigare du får hjälp med nedsatt hörsel desto mer minskar också andra hälsorisker som depression, stress och tinnitus.

Samband mellan hörselnedsättning och demens

Att det finns en koppling mellan hörselnedsättning och demens har visats i flera studier. Men hur kommer det sig att nedsatt hörsel ökar risken för att utveckla demens? Det finns det olika teorier om. Sannolikt är det en kombination av orsaker som ligger bakom, varav en del är fysiologiska och en del psykologiska. Det är till exempel känt att dålig hörsel:

 • ger försämrat långtidsminne

 • kan leda till social isolering

 • kan innebära för lite intellektuell stimulans

retired couple holding hands and looking

Nedsatt hörsel störst av 9 riskfaktorer för demens

En uppmärksammad studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet har identifierat riskfaktorer för att utveckla demenssjukdom. Av nio riskfaktorer som är möjliga att påverka visade sig nedsatt hörsel i medelåldern vara den största

De 9 riskfaktorerna för demens:

 • Nedsatt hörsel i medelåldern 

 • Låg utbildning 

 • Rökning 

 • Obehandlad depression 

 • Fysisk inaktivitet 

 • Social isolering 

 • Högt blodtryck 

 • Fetma ökar 

 • Typ 2 diabetes 

Användning av hörapparater kan skydda mot demens

Studien drar också slutsatsen att aktiv användning av hörapparater kan skydda mot demens, både genom att förhindra och bromsa utvecklingen. 

När färre ljudintryck når hjärnan tränas vår kognitiva förmåga mindre, samtidigt som vår hjärna tvingas till påfrestande ansträngning. Med hörapparater som hjälpmedel når fler ljudintryck fram, samtidigt som fokus frigörs till viktiga funktioner som till exempel minnet. 

 

När du har nedsatt hörsel är det en fördel att börja använda hörapparater aktivt så tidigt som möjligt för att minska risken att utveckla demens, slår forskarna fast

oticon 2.jpg

More - nya uppladdningsbara hörapparater från Oticon som lanserades i början 2021.

Regelbundna hörselkontroller är förebyggande

Behandlar du nedsatt hörsel i tid så minskar också andra vanliga hälsorisker med hörselnedsättning, som depression, stress och tinnitus. Från 55 års ålder är det därför klokt att hålla koll på hörseln genom årliga hörselkontroller.

 

Det är inte ovanligt att dra sig för att kolla upp hörseln trots tecken på hörselnedsättning. Det kan till viss del bero på en motvilja att kontakta och uppsöka vården.

 

Hos oss på EarWise i Göteborg tar en legitimerad audionom emot dig i trivsamma lokaler. Vi genomför hörseltest och går igenom resultatet i lugn och ro. Visar hörseltestet att du har en hörselnedsättning hjälper vi dig hela vägen till en lösning som passar dig.

 

Kom ihåg att det lönar sig att ta hand om hörseln. När du får möjlighet att höra bättre får du också möjlighet till att leva ett hälsosammare och mer aktivt liv. 

Boka tid för ett kostnadsfritt hörseltest nu. Ingen remiss behövs.

bottom of page