top of page
Ear%20Exam_edited.jpg

Publicerad 2021-06-08. Skriven av Nina Clywa. 

Om hörselnedsättning

Över 1,5 miljoner svenskar har nedsatt hörsel. Minst 1 av 10 i yrkesverksam ålder (16–64 år) har någon form av hörselnedsättning. I det övre spannet, 45–64 år är det 1 av 5. Från 65 till 74 års ålder är det 3 av 5, och därifrån fortsätter det att stiga. Andelen personer med hörselnedsättning ökar i alla åldrar, vilket gör det till ett växande folkhälsoproblem. HRF (Hörselskadades Riksförbund) uppskattar att 746 000 skulle behöva hörapparater, men endast omkring 496 000 personer har hörapparater.

 

Oavsett om en hörselnedsättning graderas som lätt måttlig eller grav kan den innebära att ljud blir svagare, oskarpt och förvrids. Vissa ljudområden kan falla bort och olika ljud kan bli svårare att skilja från varandra.

Vad kan orsaka hörselnedsättning?

Det finns fyra övergripande faktorer som kan orsaka hörselnedsättning, inte sällan är det en kombination av några av dessa som ligger bakom.

  • Arvsanlag

Både medfödda och senare utvecklade hörselnedsättningar kan bero på våra arvsanlag.

  • Miljö 

Buller är vanligast, men bland miljöfaktorer förekommer också läkemedel, kemikalier och olyckor eller våld.

  • Ålder 

Åldrandets naturliga process innebär försämrad hörsel. Hörselnedsättningar som är åldersrelaterade debuterar vanligtvis vid 45–65 års ålder.

  • Sjukdom

Menières sjukdom och hjärnhinneinflammation är exempel på sjukdomar som kan orsaka hörselnedsättning.

Vad är vanliga tecken på nedsatt hörsel?

Nedsatt hörsel utvecklas ofta gradvis. I och med att hjärnan också anstränger sig för att kompensera och “få ihop” kommunikationen kan det ta tid att upptäcka. 

 

Det vanligaste och tydligaste tecknet är att det blir svårare att höra vad andra säger. När diskantljuden försvagas blir det särskilt svårt att uppfatta konsonanter, och det blir svårare att uppfatta vad som sägs. Det kan handla om enstaka ord eller hela meningar. Att skilja tal från bakgrundsljud blir svårare när hörselskärpan blir sämre.

Svårigheterna att höra blir ofta särskilt tydliga i följande situationer:

 

  • Flera personer deltar i ett samtal.

  • Du befinner dig i en miljö med mycket bakgrundsljud.

  • Någon pratar med dig med ryggen till eller från ett annat rum.

Ett annat tecken kan vara trötthet som är ett vanligt följdsymptom. Symptom som tinnitus och ljudkänslighet kan tillkomma, beroende på vilken typ av hörselnedsättning man har. När samtal blir ansträngande kan det leda till en tendens att dra sig undan. Ibland är det omgivningen som först lägger märke till detta, liksom andra signaler som kan tyda på tilltagande hörselnedsättning.

Image by Kevin Curtis

Att få svårare att uppfatta samtal i grupp är ett vanligt tecken på nedsatt hörsel

Hur påverkas du av att ha nedsatt hörsel?

När kommunikationen med omgivningen försvåras, påverkas en stor del av livet.

 

Hjärnans arbetsminne behöver arbeta extra för att fylla i och gissa när du inte helt uppfattar vad som sägs. Därför går det åt mer energi för personer med nedsatt hörsel, och de blir ofta trötta av att lyssna särskilt under längre stunder. 

 

I sociala situationer kan det vara svårt att koppla av och känna sig lika delaktig som de andra. Att missa ett skämt som alla skrattar åt och som ingen vill upprepa, “äh, det var inget viktigt”, gör lätt att en känsla av utanförskap smyger sig på.

 

Ljudintryck som musik, filmljud och fågelsång kan bli svårare att uppleva på ett njutbart sätt. Samtidigt kan tryggheten minska och stressen öka när man har svårt att uppfatta exempelvis barngråt, bilar som närmar sig och information i högtalarutrop. 


Hörselcentrat i hjärnan kan bli lidande av brist på stimulans, och åldras snabbare. Obehandlad hörselnedsättning ökar bland annat risken för att drabbas av demens.  

Vad kan göras åt hörselnedsättning?

Att prova ut lämpliga hörapparater och hörhjälpmedel gör stor skillnad. När de frekvenser som du hör sämre på förstärks blir det lättare att uppfatta ljudintryck och vad som sägs. Men hörapparater kan inte återställa den normalfungerande hörselns skärpa och urskiljningsförmåga. Därför är det bra att också vara medveten om vilka hörselsmarta strategier man kan använda sig av. Här är några exempel: 

 

  • Välj vilka ljudmiljöer du vistas i, och försök påverka dem.

  • Tala om att du har en hörselnedsättning, be andra att till exempel vända sig mot dig.

  • Ta korta pauser under arbetsdagen eller festen, där du om möjligt får vila öronen från ljudintryck.

Oticon_More_miniRITE_edited.jpg

Uppladdningsbara hörapparater från tillverkarna Oticon och GN ReSound

resound-one-charger_new_1200x1200 (1) (1

Har du tecken på hörselnedsättning? Testa din hörsel online

Upplever du att du hör sämre? Då kan du göra vårt online-hörseltest för att få en indikation på hur du hör, samt om du bör boka tid för ett riktigt hörseltest.

bottom of page