Young%20handsome%20business%20man%20wear

Har du börjat

att höra sämre?

Hos oss kan du boka tid för att göra ett hörseltest hos en av våra legitimerade audionomer. Kostnaden för ett hörseltest är 250 kr (Obs frikort gäller ej). Efter att hörseltestet är genomfört går vi i lugn och ro igenom resultatet med dig. Om hörseltestet visar på en hörselnedsättning ger vi dig råd om hur du kan höra bättre. 

  • Inga långa väntetider

  • Ingen remiss behövs för att boka tid 

  • Rutinerade audionomer med flera års erfarenhet

Gratis hörseltest!

Just nu erbjuder vi kostnadsfria hörseltest. Hörseltestet är av enklare typ (screening) och ger en övergripande bild över hur du hör. Om du är intresserad kan du sedan välja att gå vidare och göra ett komplett hörseltest till ett pris på 250 kr.

Hur går ett hörseltest till?

Vid ett hörseltest (tonaudiometri) får du lyssna på toner av varierande styrka och frekvens genom ett par hörlurar. Varje gång du hör en ton ska du signalera det genom att trycka på en knapp. På detta vis får vi reda på din hörtröskel, vilket motsvarar det svagaste ljudet du kan uppfatta. 

Hur bra du hör illustreras i ett så kallat audiogram - en graf som visar dina hörtrösklar vid ett antal olika frekvenser. Utifrån audiogrammet kan vi bedöma om du har en nedsatt hörsel eller inte, samt grad och typ av hörselnedsättning.

Ibland kompletteras tonaudiometri med ett ytterligare test som heter talaudiometri - ett test som undersöker din förmåga att höra tal. Vid talaudiometri får du istället för toner, lyssna på ord och upprepa det du hör. 

Kontakt

EarWise AB

Org.nr: 559171-0040

Nedre Fogelbergsgatan 4

411 28 Göteborg

E-post

hej@earwise.se

Telefon

031 - 320 42 44

Följ oss

Hörselskyddarna har bytt namn till EarWise!